mimeini - Mikkel Meinike Nielse - header

This page in English


Home
Blog og Projekter
Blogger | Facebook | Telegram | Rumble (Video) | Odysee (Video)


Næste Hocus Pocus Party finder sted:

København, Nytorv, Lørdag den 27. juli 2024, kl. 19 - 24

Læs mere om HocusPocusParty


Sideoversigt

Brug menupunkterne til at komme til den tilsvarende overskrift på siden


Kort om mimeini - Mikkel Meinike Nielsen

    Jeg er født på Frederiksberg (København) i 1969, men opvokset i Aarhus. Uddannet som moderne danser i 1995 arbejdede både som professionel udøvende kunstner og i andre stillinger frem 2013 hvor jeg uddannede mig til SOSU Assistent. Var i et meget vanskeligt ægteskab, som førte til at min daværende kones og mine to børn blev tvangsfjernet. Dette førte til, at jeg blev aktivist og arrangør i første omgang inden for området for urimeligt anbringelser af børn. Da Corona-tiltagene begyndte at rulle i 2020 ændredes mit fokus sig dog fra det specifikke fokus på børnesagerne til et mere generaliseret fokus på det store bedrag som jeg mener hele Covid-19-iscenesættelsen er og på den bagvedliggende agenda.

    Med en baggrund som danser og med en stor interesser for dans og bevægelse er det meget naturlig, at min aktivisme fandt form i noget som var relateret til dette.

Tilbage til Sideoversigten

Manifest

    Min aktivisme består primært i at forsøge at formidle nogle ting som jeg på det seneste er blevet opmærksom på.

    En indsigt om, at verdens befolkning billedligt talt sidder ombord på et fly som er blevet kapret uden at vi har lagt mærke til det samt, at flyet er på veje et sted hen hvor ingen af os ønsker at komme hen.

    Flykaprene er et globalt oligarki og de har over de seneste 50 år sat sig på kontrollen over alle vores store internationale samarbejdesorganisationers - FN, EU, WHO, WEF mf.

    Under dække af storstilede planer som næsten alle verdens ledere har underskrevet; planer for at bremse pandemier, planer for bæredygtig udvikling, planer for at udligne fattigdom, planer for at imødegå klimaforandringer eller for at beskytte klodens biodiversiteten arbejder de hen imod deres skjulte mål.

    De skubber gradvist verdenssamfundet hen imod et globalt teknokratisk styre.

    Et teknokratisk samfund er et som styres af udvalgte embedsfolk og eksperter ud fra en idé om at menneskehedens moderne problemer er for komplekse og påtrængende til at folkevalgte politikere og suveræne nationer kan varetage dem.

    Vi kan allerede se denne overstatslige styreform udspille sig fx. under den erklærede Covid-pandemi hvor WHO udstak de retningslinjer som næsten alle lande med få variationer fulgte.

    Udadtil præsenteres de teknokratiske idéer som nødvendige tiltag overfor en eskalerende krise, men bagved handler planerne om noget helt andet.

    Det handler om oligarkiet - eller det monopoløkonomiske-kartels absolutte magtovertagelse. Fuldbyrdelsen af en plan om et samfund hvor en lille magtelite ejer alt, kan alt, kontrol alt og hvor resten af verdens befolkning er reduceret til lydige undersåtter som intet kan, intet ejer og intet kontrollerer.

    Selvom dette må siges at være et ret dystert budskab så er der en positiv side til det. En side som handler om menneskeligt potentiale.

    Det narrativ som teknokraterne fremføre er ikke sandfærdigt. Vi står ikke overfor nærliggende (selvforskyldte) katastrofer eller livstruende pandemier. Vi udsætter i stedet for en nøje iscenesat manipulation

    Det monopoløkonomiske-kartel som vil "sælge os" løsningen er også det som distribuerer problemet -en velkendt salgs strategi blæst op i meget stor skala.

    Men hvis mange af de problemer vi står overfor er kunstigt skabt eller fortællingen om dem er manipuleret ud af proportion så betyder det at vi i realiteten står i en bedre situation end vi regner med.

    "Ædelt er mennesket
Jorden er rig
findes der sult nød
skyldes det svig"

    Hedder det i tredje vers af Nordahl Griegs smukke sang "Kringsat af fjender". Det udtrykker meget fint pointen vedrørende det menneskelige potentiale. Vi står ikke på randen af en klimakatastrofe, vi er ikke på nippet til at blive udslettet af en pandemi og vi behøver ikke et korrupte teknokrater til at styre os.

    Det er særlig det sidste jeg fokusere på i min aktivisme. Skabelsen af events med med vægt på det menneskelige potentiale og udfoldelsen af det. Jeg prøver at skabe rum som invitere til udveksling af tanker omkring de ovenstående temaer, men hvor der også er plads til, at mødes på tværs af forskellige holdninger og opleve glæden ved blot, at være sammen og ved at danse og hygge sig sammen til god musik.

Tilbage til Sideoversigten

Blog og Projekter

    Du kan få et overblik over de fleste af mine projekter og aktiviteter ved at gå til siden blog og projekter.

Gå til siden her

Tilbage til Sideoversigten

Kampkunst for Frihedskæmpere

    I maj 2021 var vi en lille gruppe som startede med at træne kampkunst sammen med Søren Emil de Roepstorff som træner/Sensai. Vi træner en kampkunst som hedder Daito-ryu Aikijujutsu du kan læse meget mere om dette på holdets side her.

Gå til siden her

Tilbage til Sideoversigten

Publikationer

    Jeg har igennem mit liv skabt tre små "bøger" som alle er tilgængelige gratis online. Det var måske mere rimeligt at kalde dem hæfter frem for bøger da ingen af dem er mere end 30 sider lange. Herunder findes en kort beskrivelse at disse publikationer samt links til dem.

Jeg Blev Jo Bare Mishandlet Som Barn

    En erindringsfortælling på 22 sider over Aase Jacobsens liv. Et liv præget af mishandling og seksuelle overgreb. Bogen er skrevet i et samarbejde imellem Aase Jacobsen og Mikkel Meinike Nielsen i årene 2019 og 2020. Du kan læse bogen her.

Gå til siden her

Puslebrikker i Andreas Heibergs liv

    I 2014 mødte jeg i forbindelse med en praktikperiode i hjemmeplejen en mand ved navn Andras Heiberg. Vi gik veldig godt i spænd og Andreas havde et spændende liv og nogle spændende relationer. Andreas var ramt af Altheimers demens og fortællinger fra hans liv kom frem i små glimt når han kom i tanke om dem. Jeg begyndte at lave tegninger til nogle af hans fortællinger og skrive dem ned og sammen med ham prøve at rekonstruere og pusle brikkerne sammen til en lille illustreret bog. Jeg gav Andreas synonymet "X Xvang" i min første udgave af bogen. Andreas har dog nu allerede været død i en årrække og jeg synes ikke der er nogen grund til at hemmeligholde hans navn længere.

Bogen i PDF-format

Sølvdøren - En bog for børn om seksualitet

    Sølvdøren er projekt som jeg arbejdede meget med i en årrække tilbage i de første ti år af nullerne. Bogen er en billedebog med malede billeder og den er inspiereret af Rudolf Steiner-bevægelsens livssyn og æstetik.

    Bogen findes på tre sprog: engelsk , tysk og dansk.

Sølvdøren -en bog for børn om seksualitet (A childrens bog about sex)

Tilbage til Sideoversigten

Virus Videnskab og historien om stefan Lanka

    Hele Covidhistorien førte mig på sporet af den tyske marinebiolog og virolog Stefan Lanka. Jeg har lavet nogle videor hvor jeg på min egen måde genfortæller og formidler Lankas vej frem imod den overraskende konklussion af virus er en fantasiskonstruktion og at det videnskabelige grundlag for teorien om "det smitsomme virus" er fejlagtigt.

Gå til siden her

Tilbage til Sideoversigten

mimeini - Mikkel Meinike Nielse - footer