mimeini - Blog & Projekcts

This page in English


Home
Blog og Projekter


Fredag den 31. maj 2024

Tanker om Den Sorte Svane


Billede af en sort svane

Den ny og meget omdiskuterede TV2-dokumentar Den Sorte Svane afslører et udbredt samarbejde imellem den kriminelle underverden og den samfundsmæssige top. Jeg har ikke set dokumentaren selv, men jeg har set nogle TV2 indslag om den -og uddrag fra den samt læst en del opslag, artikler og indlæg om den. Jeg vil mene at jeg har et ret godt billede af hvad den går ud på. Jeg føler mig på baggrund af dette foranledet til at dele nogle tanker om den.

I 2014 blev mine 2 børn tvangsfjernet af myndighederne. Indgrebet fra myndighedernes side var for så vidt berettiget alt den stund at børnene befandt sig i en uholdbar situation grundet nogle problemer jeg ikke vil komme ind på her.

Selvom indgrebet var berettiget situationen tage i betragtning så var forvaltningens håndtering af sagen både i årene op til indgrebet, i selve indgrebet og i årene efter indgrebet under al kritik.

Anbringelsen af mine børn førte mig ud på en rejse som ændrede mit syn på mangt og meget i vores ellers så gode og velfungerende danske samfund. I løbet af åren fra 2014 til 2019 gennemgik jeg en proces som førte mig frem til nogenlunde det samme billede som TV2 dokumentaren fremviser. Nemlig at der eksistere en tæt forbindelse imellem kriminelle interesser, offentlig administration og forretningsinteresser lige under overfladen af vores tillidsfulde, demokratiske og velfungerende retssamfund.

Så vidt jeg kan forstå af hvad jeg har læst foreslås dokumentarens "muldvarpe" (Amira Smajic) på et tidspunkt i forløbet et samarbejde hvor hun vil kunne tjene en formue ved at indgå i oprettelsen af et bosted for autister. Jeg gentager lige: "Tjene penge på oprettelse af et bosted for autister". Det kan man da ikke tjene penge på? Udsatte borger i vores samfund er jo en udgift og ikke en indtægtskilde... eller? Velkommen til den verden som åbnede sig for mig da jeg gik i kødet på den danske og siden den internationale "børneforsorg". Ja det slår helt klar knuder på vores forståelse af det danske velfærdssamfund og omsorgen for de svageste, men det er ikke destro mindre min konklusion at vore retssystem er dybt korrupt og at vores omsorgs-system tjener andre interesser end blot de udsattes.

I 2019 begyndte jeg for alvor, at forstå sammensmeltningen af offentlig forvaltning og organiseret kriminalitet. Det var på det tidspunkt særlig igennem den populære Youtuber Shaun Attwood. Shaun havde en meget velfunderet indsigt i sammensmeltningen af kriminalitet, offentlige forvaltning og forretningsinteresser på baggrund af hans egen historie. Han havde først været succesrige børshandler i USA, siden blev han i starthalvfemseren narkobaron på det dengang nye marked for extacy og herefter tilbragte han 5 år i barske amerikanske fængsler inden det lykkes ved dygtigt arbejder fra hans pårørende at få ham købt fri og få ham hjem til England. Her startede han så en ny karriere som "content creater" med fokus på "true crime".

I de måneder hvor jeg på daglig basse sammen med min kæreste lyttede mig igennem en stor andel af Shauns podcast ændrede min billede sig gradvist af hvordan vores samfund hænger sammen. De ting jeg selv havde mærket på egen krop i mødet med den offentlige forvaltning og retssystemet begyndte at give mening i det perspektiv der tegnede sig i kølvandet på Shauns udsendelser. Jeg forstod fx at det amerikanske præsidentembede ikke bare var lidt halvkorrupt, men at det var helt flettet sammen med den organiserede kriminalitet. At det var helt rimeligt og realistiske at se store dele af Det Hvide Hus, som en forlængelse af mafiaen og familierne Bush og Clinton som veletablerede forbryder-familier som ud over at have fået den mest magtfulde position i det officielle magthiraki også var involveret i traditionel kriminel virksomhed, så som likvidering (Clinton body count ) handel med udlovlige stoffer, menneskehandel, salg af inficeret blod til bløderpatienter osv.

Når jeg forsøgte at formidle den slags information til mine medmennesker blev det ikke særlig godt modtaget generelt. Jeg blev kaldt en konspirationesteretiker og dette dækkede så vidt jeg kunne forstå over en idé om, at jeg led af en urealistisk og paranoid vrangforestilling forårsaget af min manglende evne til at forarbejder den store sorg det naturligvis måtte være for mig at indse at jeg ikke evnede at tage mig af mine egne børn og at myndighedderne derfor måtte tage over.

Betegnelsen som konspirationteoretiker kunne jeg egentlig ikke være så uenig i. Jeg fremførte jo en "teori" om en konspiration. Måske er "teori" ikke det helt rigtige ord i den sammenhæng, men jeg kan da sagtens skrive under på at være formidler af et budskab om, at der foregår en konspiration bag kulisserne i vores samfund.

Det er jo det samme som dokumentaren Den Sorte Svane gør. Den fortæller om en konspiration. En konspiration imellem den kriminelle underverden, den offentlige forvaltning og den private sektor.

Jeg er derfor rigtig glad for at denne dokumentar kommer frem nu og vækker furore. Den formidler en historie som jeg har dedikeret en stor del af mit liv til at prøve at formidle.

Jeg håber dog også at mennesker som ser den og som bliver berørt af den tage den logiske konsekvens af de sammenhænge den viser. Hvis der kan svindles med oprettesen af institutioner for autister og flytning af forurenet jord så kunne man også tænkes at der kunne svindles med vores sundhedsvæsen og informationer om en verdensomspændende pandemi.

Hvilke interesser er i spil når danske medier rapporterer om Ruslands invasion i Ukraine?

Er DR og TV2 neutrale institutioner, som arbejder uvilligdigt i sandhedens tjeneste - eller er der interesser på spil, som har indflydelse på nyhedsdækningen?

Når vores ledende ministre hvert år i januar tager til møde i The World Economic Forum i Davos i Schweiz for at mødes med repræsentanter fra verdens største multinationale selskaber hvis interesser plejer de mon?

Når Verdenssundheds - organisationen WHOs delegerede mødes i Genève i Schweiz netop i disse dage er det så ene og alen for at finde ud af hvordan de aller bedst kan tage hånd om borgernes sundhed i fald en ny pandemi skulle lægge vejen forbi eller kunne der være andre interesser i spil?

Det var lige en håndfuld refleksioner fra min side ovenpå debatten om TV2 dokumentaren Den Sorte Svane

mimeini - Mikkel Meinike Nielse - footer